Medlemmer i tal

Antal

2017

2016

2015

2014

2013

Aktive medlemmer

 

 

 

 

 

1. Tjenestegørende

1.082

1.210

1.300

1.452

1.625

2. Opsatte pensioner

647

704

750

801

846

Aktive medlemmer i alt

1.729

1.914

2.050

2.253

2.471

Pensionister

 

 

 

 

 

3. Egenpension

5.783

5.763

5.797

5.768

5.699

4. Ægtefællepension

1.371

1.376

1.371

1.378

1.381

5. Gratialer

99

119

138

163

191

Pensionister i alt

7.253

7.258

7.306

7.309

7.271

Medlemmer i alt (1 – 5)

8.892

9.172

9.356

9.562

9.742

6. Børnepension

379

492

591

667

756

I alt (1-6)

9.361

9.664

9.947

10.229

10.498