Medlemmer i tal

Antal

2018

2017

2016

2015

2014

Aktive medlemmer

 

 

 

 

 

1. Tjenestegørende

948

1.082

1.210

1.300

1.452

2. Opsatte pensioner

595

647

704

750

801

Aktive medlemmer i alt

1.543

1.729

1.914

2.050

2.253

Pensionister

 

 

 

 

 

3. Egenpension

5.788

5.783

5.763

5.797

5.768

4. Ægtefællepension

1.377

1.371

1.376

1.371

1.378

5. Gratialer

80

99

119

138

163

Pensionister i alt

7.245

7.253

7.258

7.306

7.309

Medlemmer i alt (1 – 5)

8.788

8.892

9.172

9.356

9.562

6. Børnepension

324

379

492

591

667

I alt (1-6)

9.112

9.361

9.664

9.947

10.229