TDC Pensionskasses lejeboliger

TDC Pensionskasse ejer 25 boligejendomme geografisk spredt i store dele af landet med i alt ca. 1.500 lejligheder. 

Administration af pensionskassens venteliste til vores boliger foregår via Findbolig.nu

Findbolig.nu gør det nemt og overskueligt at opskrive sig til bolig hos TDC Pensionskasse ved at tilbyde muligheden for selv at tilrette søgninger, boligønsker og tilrette sin profil. Det er gratis at være opskrevet til en bolig hos TDC Pensionskasse.

Se vejledning "Oprettelse af profil på Findbolig.nu og tilknytning til TDC Pensionskasse".

Se vejledning "Sådan skriver du dig på venteliste på Findbolig.nu til boliger i TDC Pensionskasse".

TDC Pensionskasses medlemmer har fortrinsret til at leje en bolig.

Ledige boliger tilbydes til aktivt boligsøgende i følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Medlemmer i TDC Pensionskasse
  2. Eksisterende lejere i TDC Pensionskasses ejendomme
  3. Ansatte i TDC Group og TDC Pensionskasse
  4. Familiemæssig tilknytning (børn, børnebørn, oldebørn og forældre) til et medlem eller ansat i TDC Pensionskasse eller til en ansat i TDC Group
  5. Eksterne boligsøgende uden tilknytning

Bemærk venligst, at TDC Pensionskasse ikke indgår lejeaftaler med boligsøgende, der er registreret i RKI.

Hvornår får jeg et boligtilbud?

Når pensionskassen får en ledig lejlighed, vil du modtage et boligtilbud, hvis du er aktiv boligsøgende og hvis du har ansøgt om en bolig med kriterier, som den ledige bolig kan opfylde. Samtidigt gælder, at du kun modtager boligtilbud, hvis du står så højt oppe på ventelisten, at findbolig.nu vurderer, at der er en rimelig sandsynlighed for, at du kan komme i betragtning.

Hvis - eller når - du modtager et boligtilbud, vil det indeholde detaljerede oplysninger om den ledige bolig, ejendommen og om de udgifter, der skal betales inden indflytning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer tilbage på et boligtilbud?

Det er vigtigt, at du besvarer alle boligtilbud, du måtte få, inden den angivne frist udløber. Fristen vil fremgå af boligtilbuddet.

Svarer du ikke tilbage på tilbuddet inden udløb af tidsfristen, bliver du derefter opfattet som passiv boligsøgende, og du modtager derfor ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.Opsigelse af lejemål skal ske skriftligt.

Du kan bruge denne blanket, hvis du vil opsige dit lejemål.