Medlemsbestanden i tal

Antal

2020

2019

2018

2017

2016

Medlemmer

 

 

 

1. Tjenestegørende

820

902

948

1.082

1.210

2. Opsatte pensioner

501

549

595

647

704

Medlemmer i alt

1.321

1.451

1.543

1.729

1.914

Pensionsmodtagere

 

 

 

3. Egenpension

5.665

5.722

5.788

5.783

5.763

4. Ægtefællepension

1.356

1.351

1.377

1.371

1.376

5. Gratialer

60

71

80

99

119

Pensionsmodtagere i alt

7.081

7.144

7.245

7.253

7.258

Medlemsbestand i alt (1 – 5)

8.402

8.595

8.788

8.892

9.172

6. Børnepension

181

245

324

379

492

I alt (1-6)

8.583

8.840

9.112

9.361

9.664